PC305B

PC305B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית או ספיקה גבוהה HF או HF XPS
רוחב קרצוף – 450 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1858 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 170 מ"מ
שליטה הידראולית מתא המפעיל לפעולות
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
הטיית שולחן המקרצפת
עומק (כל צד בנפרד)
הזזה לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה)
התאמה לדגמים:
כלי עם ספיקה גבוהה HF: 226-242, 257-259
כלי עם ספיקה גבוהה XPS HF: 246-299
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון