irac

HM112C

HM112C

מרסקת לכלים עם ספיקה סטנדרטית
רוחב תוף ריסוק: 1240 מ"מ
רוחב אביזר כללי: 1518 מ"מ
קוטר עץ מקסימלי לחיתוך: 200 מ"מ
דלת קדמית הידראולית
מד לחץ על גוף המרסקת
רתמה חשמלית
התאמה לדגמים:
216-226 עם ספיקה סטנדרטית + שקע לרתמה חשמלית
מומלץ להתקין הגנות לכלי (קיט הגנה לטורבו + קיט הגנה מחלקיקים)
אפליקציה: ריסוק וחיתוך עץ וצמחייה בעומס קל (צמחייה ועץ רך)

HM115C

HM115C

מרסקת לכלים עם ספיקה סטנדרטית
רוחב תוף ריסוק: 1480 מ"מ
רוחב אביזר כללי: 1758 מ"מ
קוטר עץ מקסימלי לחיתוך: 200 מ"מ
דלת קדמית הידראולית
מד לחץ על גוף המרסקת
רתמה חשמלית
התאמה לדגמים:
236-299 עם ספיקה סטנדרטית + שקע לרתמה חשמלית
מומלץ להתקין הגנות לכלי (קיט הגנה לטורבו + קיט הגנה מחלקיקים)
אפליקציה: ריסוק וחיתוך עץ וצמחייה בעומס קל (צמחייה ועץ רך)

HM215C

HM215C

מרסקת לכלים עם ספיקה גבוהה HF
רוחב תוף ריסוק: 1480 מ"מ
רוחב אביזר כללי: 1758 מ"מ
קוטר עץ מקסימלי לחיתוך: 200 מ"מ
דלת קדמית הידראולית
מד לחץ על גוף המרסקת
רתמה חשמלית
התאמה לדגמים:
239-259,226-236 עם ספיקה גבוהה בלבד
מומלץ להתקין הגנות לכלי (קיט הגנה לטורבו + קיט הגנה מחלקיקים)
אפליקציה: ריסוק וחיתוך עץ וצמחייה בעומס קל (צמחייה ועץ רך)

PC104B

PC104B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית
רוחב קרצוף – 350 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1720 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 150 מ"מ
שליטה מכנית/ידנית בהטיה ועומק (לא מתא המפעיל)
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
התאמה לדגמים: 216-299
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון

PC205B

PC205B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית או ספיקה גבוהה HF
רוחב קרצוף – 450 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1720 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 150 מ"מ
שליטה מכנית/ידנית בהטיה ועומק (לא מתא המפעיל)
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
התאמה לדגמים: כלי עם ספיקה סטנדרטית 216-299
כלי עם ספיקה גבוהה HF: 226-236, 257-259
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון

PC305B

PC305B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית או ספיקה גבוהה HF או HF XPS
רוחב קרצוף – 450 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1858 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 170 מ"מ
שליטה הידראולית מתא המפעיל לפעולות
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
הטיית שולחן המקרצפת
עומק (כל צד בנפרד)
הזזה לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה)
התאמה לדגמים:
כלי עם ספיקה גבוהה HF: 226-242, 257-259
כלי עם ספיקה גבוהה XPS HF: 246-299
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון

A7B

A7B

הנעה ישירה
ספיקה הידראולית: 75-90 ליטר לדקה
BARלחץ הידראולי: 105-150
1105NMמומנט בלחץ מקסימלי:
מהירות סיבוב מקסימלית: 191 סיבובים לדקה
התאמה לסטיק ארוך
מומלץ להתאמים לכלים עם הפעלה פרופורציונלית דרך גלגלת הג'ויסטיק
התאמה לדגמים:
מיני מחפרים במשקל 1 עד 2 טון
אפליקציה: קידוח בעומס קל

A14B

A14B

הנעה ישירה
ספיקה הידראולית: 42-83 ליטר לדקה
BARלחץ הידראולי: 145-235
2304NMמומנט בלחץ מקסימלי:
מהירות סיבוב מקסימלית: 127 סיבובים לדקה
התאמה לסטיק ארוך
מומלץ להתאמים לכלים עם הפעלה פרופורציונלית דרך גלגלת הג'ויסטיק
התאמה לדגמים:
מיני מחפרים במשקל 2 עד 3 טון
אפליקציה: קידוח בעומס קל עד בינוני

לפרטים נוספים ולרכישה

השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן