CAT H65Es - פטיש חציבה CAT

CAT H65Es

התאמה לכלים: 432 , 428, 308 , 306
משקל הפטיש (ק"ג): 390
אנרגיה (ג'אול): 1085
תדירות נקישות מקסימלית לדקה 1740
ספיקה הידראולית מינימלית (ליטר לדקה) 40
ספיקה הידראולית מקסימלית (ליטר לדקה) 115
קוטר איזמל (מ"מ) 68
לחץ מקסימאלי (בר) 165