CAT H55Es - פטיש חציבה קטרפילר לציוד צמ"ה

CAT H55Es

התאמה לכלים 302.7 D, 303.5E , 306
משקל הפטיש (ק"ג) 345
אנרגיה (ג'אול) 813
תדירות נקישות מקסימלית לדקה 1680
ספיקה הידראולית מינימלית (ליטר לדקה) 30
ספיקה הידראולית מקסימלית (ליטר לדקה) 85
קוטר איזמל (מ"מ) 58
לחץ מקסימאלי (בר) 165