THUMB, HYDRAULIC, 2T

THUMB, HYDRAULIC
2T

בוהן חביקה עם שתי שיניים ובוכנת הפעלה
*מחייב הוספת מתאם על גבי הכלי (לולאה לחיבור הבוכנה לסטיק)
התאמה לדגמים:
מיני מחפרים במשקל 2 עד 3 טון