T6B MAN 6 STANDARD

T6B
MAN. 6" STANDARD

טרנצ'ר לכלים בעלי ספיקה סטנדרטית
עומק חפירה מקסימלי: 914 מ"מ
רוחב חפירה: 152 מ"מ
התאמה לדגמים:
216-299 יש לוודא התאמת השרשראות לסוג האדמה
אפליקציה: חפירת תעלות