T15B MAN. 6" STANDARD

T15B
MAN. 6" STANDARD

טרנצ'ר לכלים בעלי ספיקה גבוהה –  HF, HF XPS
הפעלה הידראולית מתא המפעיל לתזוזת המסור לצדדים
עומק חפירה מקסימלי: 1520 מ"מ
רוחב חפירה: 152 מ"מ
התאמה לדגמים:
226-299 – HF, HF XPS
יש לוודא התאמת השרשראות לסוג האדמה
אפליקציה: חפירת תעלות