PC205B

PC205B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית או ספיקה גבוהה HF
רוחב קרצוף – 450 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1720 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 150 מ"מ
שליטה מכנית/ידנית בהטיה ועומק (לא מתא המפעיל)
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
התאמה לדגמים: כלי עם ספיקה סטנדרטית 216-299
כלי עם ספיקה גבוהה HF: 226-236, 257-259
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון