PC104B

PC104B

מקרצפת לכלים עם ספיקה סטנדרטית
רוחב קרצוף – 350 מ"מ
רוחב אביזר כללי – 1720 מ"מ
עומק קרצוף מקסימלי – 150 מ"מ
שליטה מכנית/ידנית בהטיה ועומק (לא מתא המפעיל)
הזזה הידראולית לשולחן הקרצוף (ימינה-שמאלה ) על ידי פתיחת שסתום ידני
התאמה לדגמים: 216-299
אפליקציה: קרצוף והסרה של שכבת אספלט/בטון