חבק לבאלות חציר

BALE GRAB
2130MM

רוחב מקסימלי של באלה: 2130 מ"מ
התאמה לדגמים:
216-299
אפליקציה: נשיאה וסידור של באלות חציר