חבק לבאלות חציר

BALE GRAB
1800MM

רוחב מקסימלי של באלה: 1803 מ"מ
התאמה לדגמים:
216-299
אפליקציה: נשיאה וסידור של באלות חציר