A7B

A7B

הנעה ישירה
ספיקה הידראולית: 75-90 ליטר לדקה
BARלחץ הידראולי: 105-150
1105NMמומנט בלחץ מקסימלי:
מהירות סיבוב מקסימלית: 191 סיבובים לדקה
התאמה לסטיק ארוך
מומלץ להתאמים לכלים עם הפעלה פרופורציונלית דרך גלגלת הג'ויסטיק
התאמה לדגמים:
מיני מחפרים במשקל 1 עד 2 טון
אפליקציה: קידוח בעומס קל