A14B

A14B

הנעה ישירה
ספיקה הידראולית: 42-83 ליטר לדקה
BARלחץ הידראולי: 145-235
2304NMמומנט בלחץ מקסימלי:
מהירות סיבוב מקסימלית: 127 סיבובים לדקה
התאמה לסטיק ארוך
מומלץ להתאמים לכלים עם הפעלה פרופורציונלית דרך גלגלת הג'ויסטיק
התאמה לדגמים:
מיני מחפרים במשקל 2 עד 3 טון
אפליקציה: קידוח בעומס קל עד בינוני