MB250

MB250

קיבולת: 0.25 מ"ק (250 ליטר)
רוחב כללי: 1605 מ"מ
לכף 2 משפכים הניתנים להרכבה – קשיח וגמיש
לכף רתמה חשמלית לשליטה בפתח השפיכה
התאמה לדגמים:
246-299 עם שקע לרתמה חשמלית
אפליקציה: ערבול בטון וחומרים שונים, שפיכה נקודתית במקומות קשים להגעה